Algemene voorwaarden – PURE Mestreech

 Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie algemene voorwaarden opgesteld. Bij betreding van het PURE MESTREECH Dance Event gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. In situaties waar de algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD, ZONDER TERUGBETALING VAN HET TOEGANGSBEWIJS. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD, DIENT DE LOCATIE DIRECT TE WORDEN VERLATEN.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de algemene voorwaarden.

Wat is PURE MESTREECH?
PURE MESTREECH biedt jongeren van 12 t/m 17 jaar de mogelijkheid om, op een verantwoorde wijze, kennis te maken met het Maastrichtse uitgaansleven. PURE MESTREECH organiseert complete Dance Events die maximaal 3 maal per kalenderjaar plaatsvinden. Dit alles gebeurt onder ons motto: “No Alcohol, No Drugs, Just PURE”. De datum van de eerstvolgende editie is elders op onze website terug te vinden.

Hiermee wordt het “coolste’” dance event neergezet voor de PURE People, waarbij wij achter de schermen streven naar optimale veiligheid en verantwoordelijkheid van ons dance event. Een duidelijk deurbeleid, uitgebreide surveillance door gecertificeerde beveiligers die tevens in contact staan met de politie, en de aanwezigheid van een grote groep PURE-vrijwilligers zijn enkele voorbeelden van de maatregelen die worden getroffen om het uitgaan voor deze doelgroep op een veilige en “PURE” manier te laten verlopen.

Hoe kom je aan een PURE MESTREECH entreeticket?

Voor PURE MESTREECH moet je op voorhand via de voorverkoop een entreeticket (een e-ticket) gekocht hebben via de reguliere en aangekondigde verkoopkanalen. Dit ticket kan je op de avond van het event afgedrukt of op de mobiele telefoon meenemen, waarbij in alle gevallen de QR code goed leesbaar moet zijn.
Een QR code van een entreeticket wordt bij binnenkomst gescand. Dit kan maximaal 1x per entreeticket. Het kopiëren of vaker uitprinten van een entreeticket heeft dus geen zin!

Kan je een PURE MESTREECH entreeticket retourneren en geld terugkrijgen?
Nee, een eenmaal gekochte entreeticket voor PURE MESTREECH kan je in geen enkel geval retourneren. Het advies is om in die gevallen het ticket door te verkopen aan een kennis of via ticketswap aan te bieden. Het ticket staat niet op naam, dus dit geeft geen probleem.
Eventuele uitzonderingen in bijzondere specifieke situaties worden na goedkeuring voor stichting PURE MESTREECH wel terugbetaald, met inachtneming van de geldende annuleringskosten.

Is legitimatie bij PURE MESTREECH verplicht?
Ja, bij PURE MESTREECH ben je verplicht je te kunnen legitimeren. Daar hebben wij 2 redenen voor.
Allereerst willen wij natuurlijk alleen jongeren die 12 t/m 17 jaar zijn binnen hebben. We moeten dus zeker weten dat jij deze leeftijd hebt. Overigens moet je in de maand van ons event minstens 12 jaar oud zijn of worden, en mag je in diezelfde maand niet ouder zijn dan 17.
Daarnaast willen wij graag weten wie je bent als er tijdens het feest iets gebeurt, bijvoorbeeld als je ziek wordt.

Op welke manier kun je je op PURE MESTREECH legitimeren?
Een paspoort of identiteitskaart van jezelf is natuurlijk het beste, een (digitale) kopie is toegestaan mits goed herkenbaar. Dit betekent concreet dat naast je naam en geboortedatum ook een goed lijkende pasfoto duidelijk leesbaar/zichtbaar moet zijn. Het kan natuurlijk altijd dat jij bij je ouders in het paspoort staat. Wij begrijpen dan dat je dit paspoort niet mee kan nemen. Een kopie hiervan is in dat geval ook voldoende. Is je paspoort of identiteitskaart gestolen, ben je ‘m kwijt of mag je ‘m niet meenemen naar PURE MESTREECH? Dan is een schoolpas ook akkoord. Op jouw schoolpas moet dan wel een pasfoto, je volledige naam en geboortedatum staan. Andere pasjes, zoals je CJP, OV of sportpas, zijn niet voldoende!

Hoe is de beveiliging bij PURE MESTREECH geregeld?
De PURE MESTREECH Dance Events zijn altijd zeer goed beveiligd. Er zijn altijd minimaal 8 officiële beveiligers aanwezig, maar het exacte aantal beveiligers is altijd afhankelijk van het verwachte aantal bezoekers. Daarnaast zijn er op iedere editie van PURE MESTREECH minimaal 15 mensen van het PURE MESTREECH-team aanwezig, ook weer afhankelijk van het aantal bezoekers. Op onze feesten hebben, mede door de goede beveiliging en controle, nog nooit noemenswaardige incidenten plaatsgevonden.

Toegang onder invloed?
Het is verboden het PURE MESTREECH Dance Event onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd, ook voor alle toekomstige edities.

Kan mijn tas gecontroleerd worden tijdens PURE MESTREECH?
Om te voorkomen dat er ongeoorloofde spullen zoals alcoholische drank op ons dance event aanwezig is, zal de inhoud van meegenomen tassen altijd gecontroleerd worden. Indien iets ongeoorloofds wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd, ook voor alle toekomstige edities.

Mag je roken op het PURE MESTREECH event?
Nee, het is verboden om op de PURE MESTREECH Dance Events te roken. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang alsnog worden geweigerd, ook voor alle toekomstige edities.

Welke kleren kan ik aantrekken naar PURE MESTREECH?
Je mag tot op zeker hoogte zelf bepalen wat voor kleding je aantrekt tijdens PURE MESTREECH. Mocht er echter een speciaal thema aan het feest gekoppeld worden, is het PURE fantastisch als veel gasten hieraan meedoen. Een speciaal thema staat dan altijd op onze website, facebook en op de entreekaart vermeldt.

Het is verder wel verboden om op PURE MESTREECH een pet of muts te dragen. Ook shirts met een discriminerende, aanstootgevende of beledigende tekst daarop zijn verboden. Joggingbroeken/trainingsbroeken zijn eveneens niet toegestaan. Daarnaast is het dragen van complete trainingspakken niet toegestaan. En tot slot is het aanhouden van een jas in de zaal niet toegestaan, het gebruik van een garderobekluisje is dan verplicht.

Ongewenst lichamelijk contact
Op de dance events van PURE MESTREECH is ongewenst lichamelijk contact verboden. Bij constatering wordt de betreffende persoon of groep van personen hierop aangesproken, en kan verwijdering van het event het gevolg zijn.

Wanneer sluiten de deuren bij PURE MESTREECH?
PURE MESTREECH begint in principe altijd om 19.30 uur, tenzij anders aangekondigd. De deuren zijn maximaal 2,5 uur open. Dus, als PURE MESTREECH om 19:30 begint, zijn de deuren tot 22:00 uur open.

Daarna zullen de deuren sluiten en kan je niet meer naar binnen, ook al heb je een kaartje. In dat geval wordt geen geld geretourneerd. Kortom, wees op tijd aanwezig!

De enige manier om na dit tijdstip naar binnen te komen, is door vooraf een e-mail te sturen naar info@puremestreech.nl met tijdstip waarop je nog naar binnen wilt en de reden van je late aankomst. In je mailbox ontvang je een bevestiging dat je nog naar binnen kan, die je bij de entree moet laten zien.

Wat kost een consumptie op PURE MESTREECH?
De prijs van een consumptiebon is €2,-, waarmee allerlei soorten frisdrank te krijgen is. De prijs van speciale alcoholvrije dranken zoals Jilzz en Radler is twee consumptiebonnen, tenzij anders vermeld op het event.

Het is overigens NIET toegestaan om zelf drank mee te nemen. Indien de organisatie van PURE MESTREECH dit constateert kan verwijdering van het event het gevolg zijn.

Kan ik naar huis wanneer ik dat wil?
Ja, je kan op ieder tijdstip naar huis vertrekken. Let wel op: als je eenmaal binnen bent geweest en je gaat daarna naar buiten, kan je daarna niet meer naar binnen.

Aansprakelijkheid optredens hoofdact(s)
Op de PURE MESTREECH Dance Events zal meestal minstens één hoofdact komen optreden. Een dergelijk optreden is contractueel vastgelegd met het betreffende management. Helaas bestaat er altijd een kans dat een hoofdact alsnog niet kan komen optreden, bijvoorbeeld als hij/zij ziek is of bijvoorbeeld een optreden heeft op TV dan wel in het buitenland. Contractueel heeft een hoofdact dan het recht om alsnog af te zeggen. Wij als organisatie kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor door derden zoals onze bezoekers. Uiteraard is dit vervelend en zullen wij als organisatie onze uiterste best doen een alternatief programma te bieden, maar wij zijn altijd verbonden aan de beschikbaarheid van artiesten.

Eigen risico
Betreding van het PURE MESTREECH Dance Event geschiedt op eigen risico. De organisatie van PURE MESTREECH dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

AVG
Tijdens het PURE Mestreech event worden foto’s en/of videobeelden vastgelegd. Deze worden gebruikt voor communicatieve uitingen van PURE Mestreech. Mogelijk is er pers aanwezig. Dit betekent automatisch dat men bij betreding van het PURE MESTREECH Dance Event toestemming geeft voor het maken van foto’s en beeldmateriaal. Indien je als bezoeker dit niet wenst, dien je dit bij de entree van het event kenbaar te maken. In alle andere gevallen wordt ingestemd met het maken en gebruiken van foto’s en beeldmateriaal.
Verder wordt de verzamelde persoonsinformatie bij de aan-/verkoop van een entreekaart slechts alleen gebruikt voor het rechtmatig en persoonlijk digitaal kunnen toezenden van de betreffende entreekaart. Deze informatie wordt verder niet gedeeld met derden.

De Organisatie, Stichting PURE Mestreech